TREC NUTRITION

Działalność firmy TREC NUTRITION rozpoczęłą się w 2001 roku, wprowadzając na rynek pierwsze suplementy diety dla sportowców. Od początku wyróżnia nas jakość, co wynika w dużej mierze ze szczególnej sytuacji prawnej w Polsce. Niewielu zdaje sobie sprawę, że w naszym kraju przepisy, zarówno sanitarne, jak i prawa żywnościowego, są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie, dlatego w przypadku firmy TREC NUTRITION słowo „jakość” nie jest tylko pustym frazesem.